הודעה חשובה למוסיקאים שעובדים כעצמאים וגם כשכירים

חברים וחברות יקרים, אנו מבקשים להזכירכם כי ביום 01.05.18 נכנס לתוקפו התיקון לצו הביטוח הלאומי שמחייב את המעביד לנכות משכר המוסיקאים שהוא מעסיק דמי ביטוח לאומי כשכירים בהתקיים התנאים הנזכרים בתיקון לצו. עם התחדש פעילות התרבות של הגופים שעליהם חל הצו, ולעניננו – מדובר בעיקר במגזר התיאטרונים הרפרטואריים – חלה עליהם החובה לפי החוק ואתם צריכים לדרוש מהם ליישם את הוראות הצו ולבקש לנכות ביטוח לאומי למוסיקאים המועסקים בהצגות. בכדי לרענן את הידע שלכם בנוגע לצו שימו לב: א. […]