משבר מגפת הקורונה

איגרת הסבר לחברים בנושא משבר הקורונה באיגוד המוסיקאים חברים מוסיקאים המועסקים בשכר – אלו בעיקר נגני התזמורות הסימפוניות והקאמריות, וכן – נגנים המוגדרים כ"עצמאים" שעובדים אצל כל מיני מעסיקים – מתיאטרונים, עיריות ורשויות מקומיות, ליווי אמנים ונגינה במופעים כאלו ואחרים. בהרבה מקרים נגנים אלו מקבלים מחלק ממעסיקיהם תלושי שכר שמנוכים מהם דמי הביטוח הלאומי ( […]