(למחירים יש להוסיף מע"מ)

עבור נגינה בקונצרטים וחזרות בתזמורות סימפוניות או קאמריות  הנזקקות לתגבורת של חברי האיגוד, ישולמו המחירים הבאים:

א.        קונצרט           –           655 ₪

ב.        חזרה             –           490 ₪

מחירים מיוחדים אלו מתייחסים אך ורק לפעולות בסדרות רגילות למנויים או לקונצרטים לנוער, ואינם חלים על קונצרטים מיוחדים, אופרות, מופעים ופסטיבלים שבהם ישולמו מחירי מופעים וחזרות רגילים ללא כל הנחות.

לנגני נבל המוזמנים לנגן על הכלי שלהם:

 א.        לקונצרט         –           810 ₪

ב.        חזרה               –          655 ₪