« »
אנו אבלים על מותו של חברנו יהונתן פריג'.

קהילת המוסיקאים הישראלית אבלה על מותו ללא עת של חברנו יהונתן פריג'. מוסיקאי מחונן שנקטף ללא עת והשאיר אחריו חלל ריק גדול. אנו משתתפים בצער המשפחה ומאחלים לה שלא תדע עוד צער.