תעריפון כללי להקלטות אולפן (אודיו)

מעודכן ליום 1.1.2021 (לא כולל מע"מ)
התעריפון חל על כל סוגי ההקלטות, שאינן נזכרות בפרקים אחרים של תעריפון זה וכולל את חברות התקליטים חברות הפדרציה של תעשיית התקליטים.

1.
א.סיישן הקלטה הוא בן 3 שעות, כולל רבע שעה הפסקה, ומתבצע בימי חול בין השעות 09:00 – 24:00. בעד סיישן הקלטה כנ"ל או חלק ממנו, ישולם לנגן סך 850 ₪. מחיר כל שעה נוספת או חלק ממנה 272 ₪. התוצר המוגמר של סיישן הקלטה לא יעלה על  שני שירים או במוסיקה תזמורתית/סימפונית עד ל- 30 דקות. כל שעה נוספת ( עם תוצר הקלטה מוגמר פרופורציונאלי לנ"ל) – 283 ₪
ב.ניתן להזמין נגנים להקלטות לפי מחיר לשיר כשהמחיר להקלטת שיר (עד 4  דקות מוצר מוגמר לכל היותר) הוא 425 ₪ ובתנאי שהנגן יוזמן להקלטת 3 שירים לפחות.
ג.

נגן הנדרש להביא לפעולה כלי נגינה נוספים, יקבל תוספת בת 25% למחיר הכולל של הפעולה כולה, בגין כל כלי נוסף.

ד.

עבור כל הכפלה (דבינג) תשולם תוספת של 25% ממחיר הסיישן בו בוצעה ההכפלה. למען מנוע ספק, כל ערוץ נוסף בהקלטה יחשב כהכפלה.

 

2.
א.

המחיר לסיישן עבור מוסיקה לסרטי קולנוע ותכניות טלוויזיה מכל סוג שהוא (פרט לפרסומות), יהיה 850 ₪ עבור שעתיים. כל חצי שעה נוספת 213 ₪. בשעות הלילה, בשבתות וחגים יחולו תוספות באחוזים לפי האחוזים המתאימים כמפורט בסעיף 4.

ב.

המחיר עבור פרסומות מכל סוג שהוא יהיה 850 ₪ עבור שעתיים, ובתנאי מפורש שאין להקליט בתוך סיישן אחד יותר משלושה ג'ינגלים (לפי טייטלס). עבור כל ג'ינגל נוסף מעבר לשלושה הנ"ל, במידה ויוקלט בתוך זמן הסיישן, ישולם סכום נוסף של 260 ₪. עבור כל חצי שעה נוספת 213 ₪, ובשעות הלילה, שבתות וחגים יחולו תוספות יחסיות, לפי האחוזים המתאימים, כמפורט בסעיף 4.

ג.

מוסיקאי הנדרש להצטלם לפרסומות, יקבל תוספת של 100% למחיר הכולל של הפעולה כולה.

3.עבודות הפקה כוללות (לא כולל מע"מ) 

 

א.

הפקת סינגל של שיר מקורי הכוללת עיבוד, נגינה (כולל שכירת נגנים), הפקה, אולפן, מיקס ומאסטרינג – 11,500 ₪

ב.

יום עבודה הכולל אולפן, מפיק/מעבד המנגן בכלי נגינה אחד או שניים – 2,450 ₪

ג.

המחיר לשעת עבודה 320 ₪ .

ד.

הכנת פליי-בק מידי לליווי שיר עד 4 דקות לא כולל הלחנה – 3,100 ₪

כל מחצית דקה נוספת – 388 ₪

ה.

קטעים קצרים לשימוש כפתיח או לשימוש מרכזי בולט אחר:

10 שניות ראשונות – 260 ₪ לשניה

20 שניות נוספות – 130 ₪ לשניה

כל שניה נוספת – 105 ₪

ו.

קטעים לשימוש כמעברים, מוסיקת רקע או כל שימוש משני אחר:

10 שניות ראשונות – 105 ₪ לשניה

20 שניות נוספות – 80 ₪ לשניה

כל שניה נוספת – 53 ₪

 

4.

הקלטות מיוחדות

א.לאחר השעה 24:00 תחול תוספת לילה בשיעור 50%.
ב.

בהקלטות בשבתות ו/או חגים תחול תוספת בשיעור 50%.

ג.

לנגני מקלדות אלקטרוניות ולנגנים המשתמשים במכשירי מידי (MIDI) בנוסף לכלי הראשון, תשולם תוספת גלובאלית בת 50% וזו תכלול את כל המודולים בהם נעשה שימוש בהקלטה.

5.אין לקיים בעת ובעונה אחת הקלטה לתקליט, סרט, מוסיקת רקע לתיאטרון או פרסומות באותו סיישן. כל הקלטה תחויב בנפרד לפי היחידה המינימאלית של סיישן.
6.

למנגנים בכלים הבאים ישולמו הוצאות הובלת הכלים (מוניות), עפ"י קבלות אשר יגישו: גיטרה חשמלית, גיטרה באס, צ'לו, קונטרבאס, אקורדיון, כלי מקלדת כלשהם, כלי הקשה, טרומבון, סקסופון בריטון, טובה, באס קלרניט, נבל וצ'מבלו. כן תשולמנה הוצאות תחבורה כנ"ל לכל נגן שיידרש להביא עמו יותר מכלי אחד להקלטה, פרט למקרים בהם מדובר בכלים קטנים במיוחד כגון: חליל, פיקולו, קלרינט וכד'.

7.בכל מקרה יהיה המזמין חייב לשלם לנגן עבור כל משך הזמן שאליו הוזמן, וזאת גם אם לא ינצל בפועל את כל משך הזמן, מכל סיבה שהיא.
8.אין הנגנים מחויבים לזמן ארוך יותר מאשר הוסכם מראש.
9.אין לבטל הקלטה, אלא בהודעה מוקדמת בת 7 ימים. דחייה ללא הסכמה מפורשת של המוזמן, כמוה כביטול. כל דחייה או ביטול שלא בהתאם אמור לעיל, מחייבת תשלום מלא.
10.המוסיקה אותה מוזמנים הנגנים לבצע, חייבת להיות מודפסת או כתובה בכתב נקי וברור, ובמקרה שלא יקוים תנאי זה, רשאים הנגנים לסרב לנגן, ותהיה להם הזכות לקבל את מלוא התשלום בהתאם להזמנה.
11.מחירי חזרות להקלטות כמחיר חזרות למופעים, וראה לעניין זה את הפריטים המתאימים בתעריפון האגודה להופעות.
12.לתשומת לב ! 

 

א.אין להקליט הקלטה כלשהי לשימוש כפליי-בק, אלא אם המזמין יציג בפני הנגנים אישור בכתב מהאגודה.
ב.

לפני כל הקלטה, מתבקשים הנגנים לברר בדיוק מהי מטרת ההקלטה, ולהבהיר למזמין במפורש, כי אין הם מתירים את השימוש בהקלטה לצרכיי  פליי-בק.

ג.

נגנים שימו לב כי להקלטה שאתם מבצעים יש קשר ישיר לזכויותיכם כמבצעים, ובכדי שניתן יהיה בעתיד לקבל תמלוגים עבור השימוש בהקלטה, מסרתם יפויי כוח בלעדי לעילם, המטפלת בתמלוגים שלכם, ורק היא מוסמכת מטעמכם להגיע לסיכומים עם כל מי שחפץ להשתמש בהקלטה. קבלו ייעוץ משפטי (חינם!!!) לפני כלחתימה על  מסמך הנוגע לזכויות המבצעים שלכם.

ד.

לידיעתכם – כנגד כל מפיק או נגן אשר יקליט לצרכיי פליי-בק ללא אישור בכתב של האיגוד, ינקטו צעדים משפטיים ואיגודיים.

13.

תנאי תשלום

התשלום יבוצע בתנאי שוטף +30 ימים מיום הגשתה של החשבונית.

דילוג לתוכן