שירותים לחבר

 • פרסום תקופתי באתר האיגוד של תעריפון האיגוד המעודכן ועידכונים שונים שוטפים הנשלחים לתיבת הדוא"ל שלך.
 • על פי הסכם בין האיגוד לחברת התמלוגים עילם, ינתן פטור מתשלום עמלת טיפול ( 18%) על תשלום התמלוגים לחברי האיגוד ( נדרשת התחייבות ל-3 שנות חברות עתידיות)
 • ייעוץ מקצועי בכל הנוגע לתימחור עבודות שונות על פי התעריפון.
 • ייעוץ בכל בעיות אל מול מעסיקים ובמיוחד – לפני חתימה על חוזים.
 • סיוע בהגשת תביעות בבית המשפט לתביעות קטנות בגין אי תשלום שכר.
 • עזרה לחברים נצרכים על פי תקנון קרן המוסיקאים.
 • מתן אישורים על חברות באיגוד לצורך תביעות לתשלום דמי אבטלה.
 • מכתבי המלצה לחברים המבקשים ויזות עבודה בארצות חו"ל.
 • יעוץ משפטי ( לא כולל ייצוג משפטי) בכל עניני עבודה אל מול מעסיקים (הסכמים, בדיקת נוסחים של מתן "הסכמות" להקלטות וכדומה עליהם אתם מתבקשים לחתום).
 • סיוע בהגשת תביעות בבית המשפט לתביעות קטנות בגין אי תשלום עבור עבודות שבוצעו.
 • ייעוץ בנושאי מחלות מקצוע (הפניות למרפאות מקצועיות).
 • מתן אישורים לצורך קבלת רשיון עבודה בחו"ל.
דילוג לתוכן