מופעים חזרות עיבודים וצילום מופעים

מעודכן לתאריך 15.07.2024 המחירים בש"ח ואינם כוללים מע"מ.

1.מחיר מופע ( עד 3 שעות ולא חורג מעבר לחצות )  905 ₪ .
2.
א.עבור ניצוח על תזמורת  (פרונטאלי וללא נגינה) במופע 2,180 ₪ 
ב.

נגן מוביל (האחראי לתיאום המוסיקאלי בין התזמורת לבין הזמר, השחקן וכיו"ב, סופר ונותן כניסות וסיומים לתזמורת וכד'), יהיה זכאי לתוספת שכר בשיעורים הבאים:

בשלישייה – 25% תוספת

ברביעייה – 50% תוספת

בשישייה – 75% תוספת

מעל שישה נגנים – 100% תוספת

 
3.
א.

התשלום עבור כל מופע יהיה מלא ובנפרד, מבלי כל קשר למקום קיום המופע, ו/או העובדה שהמופע מוצג פעמיים או יותר על אותה במה ו/או באותו יום. מופע לא ימשך יותר משלוש שעות, כולל הפסקה. כל חריגה תחייב תשלום יחסי, ביחידות מינימליות בנות שעה.

ב.

כל חריגה במופע מעבר לשעה 01:00 תזכה את הנגן בתוספת בת 33%
לכל שעה נוספת (ביחידות מניה בנות שעה).

ג.

באולמות בהם מספר המושבים או מספר הצופים הפוטנציאלי עולה על 1500, תשולם תוספת בת 50% למחיר הבסיסי של המופע. מתוספת זו פטורים מופעים המתקיימים לפחות 3 פעמים ברציפות ) יום אחרי יום), והמעסיקים למעלה מ-10 מוסיקאים.

ד.במופעים המוניים (מעל 3000), לפי מחיר שיסוכם בהסכם מיוחד.
ה.מחזות זמר ( כולל חזרות) – לפי הסכם מיוחד עם הנהלת האיגוד.
4.

חזרות  

א.

עבור חזרה בת 3 שעות (הכוללת 15 דקות הפסקה), או כל חלק ממנה, ובתנאי שתתקיים בימי השבוע (לא בשבתות ובחגים), ובשעות שבין 08:30 – 22:00 ,המחיר – 655 ₪. היחידה המינימלית היא 3 שעות ראשונות.

ב.

1. המחיר למנצח עבור חזרה 1,635 ₪.

2. המחיר לנגן מוביל (כהגדרתו לעיל בסעיף 5) הוא כפול ממחיר לנגן.

ג.

עבור שעות נוספות בחזרות המתקיימות בימי השבוע ובשעות כנ"ל, ישולם שליש ממחיר החזרה בגין כל שעה נוספת או חלק ממנה.

ד.

חזרות החורגות מעבר לשעה 22:00 חייבות בתוספת בת 50% למחיר הבסיסי של החזרה.

ה.

חזרות החורגות מעבר לשעה 16:00 בימי שישי, ערבי חג  וכו' וכן חזרות המתקיימות בשבתות ובחגים, חייבות בתוספת בת 50% למחיר הבסיסי של החזרה.

ו.במידה שחזרה מתקיימת מחוץ לתל-אביב (ההגדרה הקבועה לצורך זה תהיה מרחק של 15 ק"מ מרחבת היכל התרבות) יתחיל מנין שעות החזרה לצורך התשלום ממועד איסופו של הנגן, ויסתיים בעת שיוחזר לנקודת היציאה.
5.

הפקה של זמר סולן בליווי להקה כלית קבועה  

על מופע שהוא הפקה של זמר סולן בליווי להקה כלית קבועה (לפחות 10 מופעים בחודש) יחולו התנאים הבאים:

א.

א. מחיר למופע המתקיים באולם בו מספר המושבים אינו עולה על 1500
1,088 ₪

ב.

ב. המחירים לאולמות או מקומות אחרים בעלי מספרי מושבים גדול יותר – לפי סעיף 6 תת סעיפים א, ב, ג או ד – לפי הסעיף המתאים.

ג.

נגן מוביל או מנהל מוסיקלי לפי סעיף 5 ב' .

ד.

מחירי חזרות (עפ"י סעיף 3 בלבד) לפי תקופת חזרות כמפורט להלן:  

1) לשבוע                –          3,920 ₪

2) לשבועיים            –          7,290 ₪

3) לשלושה שבועות  –          9,470 ₪

4) לחודש                –           11,380 ₪

"שבוע חזרות" – 8 סיישנים (24 שעות) שמועדם ייקבע בתאום מוקדם ומלא עם הנגנים, לפי שעות הפנאי שלהם, תוך התחייבות לשחרר אותם בתקופת החזרות הנ"ל לעבודות אחרות אליהן התחייבו מראש.

ה.במקרה שהמפיק מעונין לסגור עם הנגנים חודש מלא של חזרות (24 ימים) ללא מגבלה של זמן, המחיר – 15,025 ₪.
ו.

תוספות בגין נגינה בכלים נוספים או שימוש ב"מידי" (midi) חלות כמפורט בסעיף 8 א דלהלן.

ז.

תוספות אש"ל ונסיעה לא חלות על המופעים הנ"ל (להבדילם מחזרות), מכיוון שבמחיר למופע נלקח כבר בחשבון חישוב ממוצע של תוספות אלו.

 

6.

חבילות של פרוייקט חזרות+מופע ( 3 מופעים לכל היותר).  

כל החבילות מתייחסות ל- 2 חזרות + יום מופע הכולל הזמנת הנגן למקסימום 3 שעות לפני השעה הקבועה לתחילת המופע:

א.באולמות או מקומות אחרים בהם מספר המושבים או מספר הצופים הפוטנציאלי עד 1500 , מחיר החבילה הכולל מופע אחד 2,025 ₪ . עבור כל מופע נוסף – תוספת 1,088 ₪
ב.

כנ"ל לגבי עד 2500 מושבים או צופים, מחיר החבילה 2,700 ₪ . עבור כל מופע נוסף – 1,365 ₪ ועבור כל חזרה נוספת 490 ₪ .

ג.

כנ"ל לגבי מעל 2500 ועד 3000 מושבים או צופים, מחיר החבילה 3,195 ₪ . עבור כל מופע נוסף – תוספת 1,600₪ וכל חזרה נוספת 490 ₪

ד.

מופעים המוניים ( קיסריה, בריכת הסולטן וכדומה) – לפי הסכם מיוחד.

7.
א.

עבור שידור חי מלא או חלקי של הצגה או הופעה ברשתות הנ"ל, תשולם לנגן ע"י מפיק המופע תוספת השווה למחיר מופע נוסף כנזכר בכל אחת ההקטגוריות א,ב,ו-ג בסעיף הקודם (6). יודגש כי התשלום הינו אך ורק עבור שידור חי ואינו כולל זכות להקלטה או צילום חלקי או מלא .

ב.

במידה והפעולות הנ"ל או חלק מהן יתבצעו שלא בזמן הופעה חיה בפני קהל והנגן יוזמן לבוא באופן מיוחד לצורך ביצוען, ישולם שכרו לפי מחירי שעות אולפן, כפי שהללו יהיו באותה עת בתעריפון רשות השידור או ערוץ 2,ערוץ 10, yes או הכבלים – הכל לפי העניין.

ג.

עבור צילום מופע לצורך שימוש מסחרי כלשהוא ישולם לנגנים סך כולל של 4,360 ₪ .

ד.

עבור הקלטת מופע לצורך הפקת תקליטור  ישולם לנגן סך כולל של 4,360 ₪ .

  
8.
א.

נגן הנדרש להביא עמו יותר מכלי נגינה אחד להופעה לחזרה או לכל
פעולה אחרת, יקבל תוספת של 25% ממחיר הפעולה כולה עבור כל כלי נוסף.

ב.

נגני מקלדות אלקטרוניות, מערכת כלי קצב אלקטרוניים או סינטיסייזרים אחרים, יקבלו תוספת כוללת ואחידה בשיעור של 50%.

9.
א.

אם שעות העבודה מחייבות נגן להמצא מחוץ לעיר (לפי תחומי
הרשות המוניציפאלית) למעלה מ- 6 שעות (כולל זמן נסיעה), זכאי הנגן לקבל ארוחה.

ב.

במידה והמופע המתקיים במקום מרוחק הכולל לינה, חייב המזמין
לספק גם ארוחות.

10.
א.

המפיק אחראי להסעת הנגן לכל מופע או חזרה. ההסעה תהיה מבית הנגן, או מנקודת מפגש מרכזית.

ב.

במידה שמדובר בנגן המנגן בכלי נגינה גדולים (פסנתר חשמלי, מקלדות, באס, תופים, נבל וכלים חשמליים הדורשים מגברים וכד') תהיה ההסעה הנ"ל בוואן מתאים.

ג.

המפיק ידאג, על חשבונו, להחזרת הנגן וכלי הנגינה שלו לביתו בתום המופע, או בתום חזרה הנערכת מחוץ לעיר.

ד.

להופעות באילת או באזור מועצה אזורית אילות, יוסע הנגן בקו תעופה סדיר, וכן יהא זכאי לכלכלה מלאה ולמקום לינה במלון בעל דרוג של 4 כוכבים (לא יותר משני נגנים בחדר).

11.
א.

במופע הרץ באופן קבוע מינימום 10 מופעים בחודש, יהא המפיק רשאי לדרוש כי כלי נגינה גדולים (הגדרתם – כנ"ל) ימסרו לחזקתו, וישארו במחסן או בתוך מכונית המשרתת את המופע דרך קבע, ובמקרה זה יהא המפיק משוחרר מחובת הסעת כלי הנגינה של הנגן מדי כל מופע מבית הנגן וחזרה אליו. המפיק יהא אחראי לביטוח מלא (All Risks) של הכלים, ואם לא דאג לביטוח -תחול עליו אחריות אישית לכל נזק.

ב.

הנגן רשאי לסרב להפקיד כלי נגינה בחזקת המפיק, לפי ההסדר הנ"ל אך במקרה זה תחול עליו ועל חשבונו חובת הובלת הכלים מביתו לנקודת המפגש לצורך האיסוף לנסיעה למופע, וכן חזרה לביתו מנקודת הפיזור המרכזית.

12.

אין לבטל הזמנה להופעה או לחזרה, אלא ע"י מתן הודעה מוקדמת בת 7 ימים לפחות ובתנאי מפורש שהפעולה עצמה בוטלה. כל ביטול בתנאים שונים מהנ"ל יחייב תשלום מלא.

13.

עיבודים תזמורתיים

המחירים אינם כוללים חזרות ו/או נוכחות באולפן, ומתייחסים אך ורק לכתיבה.

קבוצה א' (עד 4 כלים)  – 1,745 ₪

קבוצה ב' (מ- 5 עד 10 כלים)  –  2,725 ₪

קבוצה ג' (מ- 11 עד 17 כלים)  –  ₪3,810

קבוצה ד' (מ- 18 עד 25 כלים)  – ₪5,200

מעל 25 כלים  –  ₪5,990

מחרוזת (לפחות 150 תיבות) – כפול ממחיר העיבוד

עיבודים קוליים

2 קולות – 1,090 ₪

3 קולות – 1,365 ₪

4 קולות – 1,745 ₪

מחיר כל עיבוד בקבוצה א, ב, ועיבודים קוליים הוא עבור 50 תיבות ראשונות. כל תיבה נוספת מעבר ל- 50 הראשונות מחירה 1/80 ממחיר העיבוד.

עיבוד והפקת שירים לתקליט (למעבדים-מפיקים מוסיקאליים) 

א.        3,265 ₪ לשיר, להזמנה עד 5 שירים.

ב.        2,920 ₪ לשיר, להזמנה העולה על 5 שירים.

המחירים הנ"ל כוללים עיבוד והפקה מוסיקאלית מלאה עד לתקליטור המוגמר, ובתנאי שהפרוייקט כולו לא ימשך יותר מחודשיים עבור תקליטור מלא.

שונות

רישום מנגינה מתוך סרט הקלטה או תקליט  – 540 ₪

רישום אקורדים כנ"ל   –  490 ₪

בישול או תיאום קול (לשעת עבודה)   – 440 ₪

קורפטיציה מכל סוג שהוא  – לשעת עבודה – 295 ₪

עיבוד לפסנתר – 1,330 ₪

העתקת תוים

דף רגיל (כלי הנכתב בשורה אחת) – 39 ₪

כלי הנכתב בשתי שורות – כלי מקלדת, נבל – 56 ₪

פרטיטורה, כל דף – 115 ₪

טרנספוזיציה של התפקיד – תוספת – 25%

עבודה דחופה או לילית – תוספת – 25%

הוצאות עבור נייר תווים תשולמנה בנפרד ובנוסף, בהתאם למחיר העלות.

14.

בכל המופעים המוזמנים ע"י מפיק פרטי, ושמהם מתבצע שידור ו/או הקלטה- צילום ע"י רשות השידור, גל"צ, ערוץ 2, ערוץ הלווין או רשת כבלים, יחול על המפיק עצמו התשלום בגין המופע, ללא כל קשר לתשלום הנוסף אותו זכאי הנגן לקבל ישירות מהמשדר עפ"י הסכמי האיגוד עם המשדרים.

15.

הזמן המקסימלי המגיע למזמין מופע לצורך תיאום קול (ולצורך זה בלבד) ללא תשלום, לא יעלה על 75 דקות לפני תחילת המופע, כאשר המופע היינו חד-פעמי. בהצגות או מופעים חוזרים המועלים על במה קבועה, 45 דקות לפני תחילת המופע. במופעים המוניים (ראה סעיף 6ד') 90 דקות לפני פתיחת הדלתות לכניסת הקהל.

דילוג לתוכן