הודעה חשובה למוסיקאים שעובדים כעצמאים וגם כשכירים

חברים וחברות יקרים, אנו מבקשים להזכירכם כי ביום 01.05.18 נכנס לתוקפו התיקון לצו 
הביטוח הלאומי שמחייב את המעביד לנכות משכר המוסיקאים שהוא מעסיק דמי ביטוח לאומי כשכירים בהתקיים התנאים הנזכרים בתיקון לצו.

עם התחדש פעילות התרבות של הגופים שעליהם חל הצו, ולעניננו – מדובר בעיקר במגזר התיאטרונים הרפרטואריים – חלה עליהם החובה לפי החוק ואתם צריכים לדרוש מהם ליישם את הוראות הצו ולבקש לנכות 
ביטוח לאומי למוסיקאים המועסקים בהצגות.

בכדי לרענן את הידע שלכם בנוגע לצו שימו לב:

א. הצו חל על השתתפות מוסיקאים בהצגות ומנהלי התיאטראות מחויבים בהתאם לצו לנכות 
דמי ביטוח לאומי מהמוסיקאים.

ב. את דמי הביטוח הלאומי יש לנכות ממשכורתו החודשית ( גם היא נקבעת לפי מספר הצגות) של כל מוסיקאי שחתום על הסכם עם התיאטרון, החל מיום 01.05.18.

דמי ביטוח לאומי ינוכו אך ורק ממוסיקאים החתומים על חוזה לשלושה חודשים ומעלה, ואשר השתתפו לפחות ב-5 הצגות ומעלה בתקופה זו.

דמי הביטוח הלאומי מתחלקים בין – חלק המעסיק וחלק העובד.

כאשר חלקו של המעסיק הוא בשיעור של כ – 5% מהמשכורתשימו לב שלמעסיק אסור בשום אופן לנכות את החלק שלו מהמשכורת 
המגיעה לכם. אם נהג התיאטרון שלא לפי החוק וניסה להטיל עליכם גם את חלקו, נא לפנות למשרדי האיגוד. טל: 03-6959355.

חלק העובד – בשיעור של עד 12% מהשכר ינוכה ממשכורתכם.

לצורך ביצוע הניכויים יהא עליכם לחתום 
על 'טופס 103', שעל התיאטרון למסור לכם לצורך החתימה.

לאחר הניכוי לביטוח לאומיעל התיאטרון 
לתת לכם תלוש שכר הכולל את פירוט הניכויים שבוצעו.

לכל אלו העובדים במקביל לעבודה בתיאטרון גם בגיגים וכדומה ומשלמים מקדמות באמצעות פנקס תשלומים, דעו שבשום מקרה לא תשלמו כפל ביטוח לאומי.
בסיום השנה יתקזזו הסכומים שנוכו לכם 
מול המקדמות ששילמתם לביטוח לאומי או 
שלחלופין תתייעצו עם מנהל החשבונות שלכם לביטול או הקטנת המקדמות.
אחרי תיקון החוק, תשלומי הביטוח הלאומי שלכם יהיו 
פחותים מהתשלומים שהיו מתחייבים אם הייתם מפרישים דמי ביטו לאומי בעצמכם.

אם תשאלו מה יוצא לנו מכל התיקון הזה בחוק התשובות הן:

תשלומי ביטוח לאומי כשכירים מזכים אתכם במקביל גם לקבל דמי אבטלה כשכירים ואנו בטוחים שנוכחתם לאחרונה במשבר הקורונה שכדאי להיות שכירים…

אם קרתה לכם תאונה בעבודה או בדרך אליה או בדרך חזרה – תהיו זכאים לפיצוי המותנה בגובה השכר לפני התאונה ולזה עצמאים עדיין לא זכאים.

התשלום לביטוח לאומי על המשכורת נמוך מהתשלום בו אתם מחוייבים כעצמאים כי המעביד מפריש מכיסו 5% מדמי הביטוח!

אם יש לכם שאלות בנושא, אפשר לפנות בדוא״ל אל: dan@eilam.org.il

דילוג לתוכן