האיגוד ועילם

עם חקיקת חוק זכויות מבצעים ומשדרים התשמ"ד-1984, שהעניק למבצעים הגנה על זכויותיהם וזיכה אותם בתמורה כספית עבור השימוש בביצועים, התארגן איגוד המוסיקאים הישראלי והחל החל בגביית תמלוגים מכוח החוק עבור ציבור המוסיקאים הישראלים.

מאחר והפעילות של הגבייה וחלוקת התמלוגים החלה לתפוש נפח ולפגוע בפעילות השוטפת של איגוד המוסיקאים שעיקר פעילותו היא הגנה מקצועית על הנגנים, הוחלט בשנת 1986 להפריד את פעילות הגבייה והחלוקה של התמלוגים מאיגוד המוסיקאים ולהקים גוף נפרד, שינוהל על ידי המוסיקאים למען המוסיקאים, ויעסוק אך ורק בנושא התמלוגים.

הוקמה עמותה בשם "עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים" שקיבלה את השם המקוצר: עילם

עילם, שהיא התאגדות שלא למטרת רווח, פועלת מכוח ייפויי כוח והעברת זכויות שנמסרו לידיה על ידי ציבור המוסיקאים הישראליים ומאגדת באופן כזה זכויות של כ-2000 נגנים ומנצחים. עילם קשורה בהסכמים עם כל משדרי הרדיו והטלויזיה במדינת ישראל על פיהם משלמים משדרים אלו תמלוגים בגין השימוש בזכויות המבצעים שנעשה בשידוריהם. תמלוגים אלו מתחלקים מידי שנה בין ציבור המבצעים הזכאים, כאשר החלוקה נעשית על פי נתוני שידור המסופקים לעמותה מכח הסכם עם אקו"ם.

בשנת 1996 תוקן החוק באופן שאיפשר לעילם לקבל תמלוגים גם עבור השמעות פומביות של מוסיקה ישראלית בעסקים ובמקומות ציבוריים, כאשר על פי מצוות המחוקק נעשית פעולה זו בשיתוף עם "אשכולות" – חברת התמלוגים של אומני ישראל, באמצעות הגוף המשותף הנקרא "הארגון היציג של המבצעים בישראל". התמלוגים הנאספים בגין השמעות פומביות בעסקים ובמקומות ציבוריים מתחלקים בין שני הארגונים הנ"ל שווה בשווה וכל גוף מחלק לחבריו את התמלוגים שנתקבלו אצלו באופן נפרד.

אחד מתפקידיה המרכזיים של עילם הוא גם לשמור ולהגן על זכויות המבצעים של המבצעים המוסיקליים ולפעול בכל הכלים החוקיים בכדי לקדם את רמת ההגנה הניתנת על פי החוק למבצעים, על מנת שניתן יהיה לכלול במעגל תשלום התמלוגים כל סוג של שימוש . 

לצד פעילותה בנושא התמלוגים פועלת עילם גם לחיזוק מעמדם הציבורי והכלכלי של מוסיקאי ישראל ותומכת באיגוד המוסיקאים הישראלי ובעמותת קרן המוסיקאים (שהיא הקרן השיתופית לעזרה הדדית של המוסיקאים).כן משתתפת ותומכת עילם ביוזמות ציבוריות המשותפות לכל ציבור האמנים בישראל הנעשות לצורך עידוד המוסיקה הישראלית והזמר העיברי בכלל.

כעמותה, פועלת עילם תחת פיקוחו של רשם העמותות וממלאת אחר כל הנדרש על פי החוק מעמותות הפועלות בישראל.

הפירמידה הארגונית של עילם בנויה מוועד מנהל בן 11 חברים ומהגוף התפעולי המוציא לפועל את החלטות הועד המנהל ואחראי לכל הפעילות השוטפת של העמותה. על התפעול השוטף מופקדים המנכ"ל, הסמנכ"ל, מחלקת היעוץ המשפטי, מחלקת הגבייה וחלוקת התמלוגים, מחלקת הפיקוח בשטח וועדת הביקורת.

דילוג לתוכן