הודעה חשובה למוסיקאים עצמאים

ממשלת ישראל אישרה להרחיב את רשת הביטחון הכלכלית במסגרתההוחלט לתקן את הוראות חוק התוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף- 2020, כך שיתאפשר סיוע כלכלי מיידי לעסקים שצפויים להיפגע במהלך הסגר הנוכחי, ובהתאם נקבעה ההקלה כדלקמן:הרחבת הזכאות למענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות- נקבע כי עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 מענק הסיוע יינתן […]