(מעודכן ליום 1.1.2017)

 

תכנית מצולמת (יום אולפן מלא)

נגן בהקלטה חיה מצולמת – 1,717 ₪

מנצח בהקלטה חיה מצולמת – 3,636 ₪

נגן פליי-בק מצולם – 1,480 ₪

מנצח בפליי-בק מצולם – 3,294 ₪

 

תכנית מצולמת (חצי יום אולפן)

נגן בהקלטה חיה מצולמת – 891 ₪

מנצח בהקלטה חיה מצולמת – 2,209 ₪

נגן פליי-בק מצולם – 797 ₪

מנצח בפליי-בק מצולם – 1,986 ₪

 

שעות נוספות (כאשר יום צילום הינו 8 שעות +שעתיים נסיעה)

נגן בהקלטה חיה מצולמת – 189 ₪

מנצח בהקלטה חיה מצולמת – 386 ₪

נגן פליי-בק מצולם - 162 ₪

מנצח בפליי-בק מצולם – 362 ₪

* עבור צילומים מעבר לשעה 22:00 תוספת 25%, מעבר לשעה 24:00 50% לכל שעה נוספת.

 

חזרות רשות השידור

חזרות נגן למופע (מינימום שעתיים) לשעה – 201 ₪

חזרות מנצח למופע (עד 7 כלים) לשעה – 364 ₪

חזרות מנצח למופע (מ- 7 כלים ומעלה) לשעה  – 522 ₪

מנהל מוסיקאלי שגם מנגן תוספת לשעה  – 351 ₪

 

הקלטות רשות השידור

נגן עבור שני שירים ראשונים – 950 ₪

נגן לשיר (יותר משני שירים) – 343 ₪

מנצח עבור שני שירים עד 7 כלים – 1,525 ₪

מנצח לשיר עד – 7 כלים (יותר משני שירים) – 611 ₪

מנצח עבור שני שירים ראשונים מ- 7 כלים – 2,167 ₪

מנצח לשיר מ-7 כלים (יותר משני שירים) – 866 ₪

 

מופעים פומביים רשות השידור

מופע פומבי לנגן (ללא חזרות) – 1,079 ₪

מופע פומבי למנצח עד 7 כלים (ללא חזרות) – 1,664 ₪

מופע פומבי למנצח מ – 7 כלים (ללא חזרות) – 2,342 ₪

נגינת ג'אז במידה ונדרש אלתור מהנגן – תעריף מיוחד

נגן שגם מנצח בהרכב 4 – 6 כלים תוספת – 687 ₪

 

עיבודים רשות השידור

עיבוד לתזמורת עד 6 כלים – 1,795 ₪

עיבוד לתזמורת 7 – 14 כלים – 2,198 ₪

עיבוד לתזמורת מעל 15 כלים – 2,611 ₪

עיבוד למקהלה ל- 2 קולות – 1,178 ₪

עיבוד למקהלה ל- 3 קולות – 1,241 ₪

עיבוד למקהלה ל- 4 קולות – 1,501 ₪

עיבוד לפסנתר - 1,043 ₪

רישום תוים של מנגינה מהאזנה לשירה – 140 ₪

רישום תוים של מנגינה מהאזנה לתקליט – 187 ₪

הירמון מנגינה נתונה ע"י רישום סימני אקורדים - 101 ₪

 

הערות

עיבודים למחרוזת עד 5 שירים ועד בכלל  -  תוספת 100%

עיבודים למחרוזת של 6 שירים ומעלה – תוספת 125%

ספירת הכלים לצורך זה היא ע"פ סוגי הכלים ולא הכמות הכללית שלהם.

במקרה של עיבודים מיוחדים של מעבדים ומלחינים בעלי שם, יינתן תשלום מיוחד.

התשלום ברשות השידור תוך 40 יום מהגשת החשבונית.

 

הנחיות כלליות לחבר

1.

על פי הסכם העבודה עם רשות השידור, כל חבר המעונין להבטיח לעצמו את התשלום עבור עבודתו ללא בעיות מיותרות שתתעוררנה לאחר ביצוע העבודה, חייב לדרוש ממזמין העבודה (המפיק או עוזר ההפקה) "כתב זימון", שהוא מסמך בכתב שבו מפורטות כל העבודות אותן הוא מתבקש לבצע, כולל פירוט שעות העבודה ומחיר לכל פריט לפי התעריפון.

2.

מי שלא מקפיד על דרישה ל"כתב זימון", לוקח על עצמו את הסיכון שהמפיק חרג מסמכותו, והזמין עבודה שאין לה כיסוי תקציבי, ואזי כשתגיעה החשבונית של הנגן למחלקת הכספים, יעוכב ביצוע התשלום, והוא ימצא עצמו במילכוד. זאת אנו מבקשים למנוע!

3.

רשות השידור וגל"צ משדרים מפעם לפעם מופעים חיים, כאשר  הם "מוזמנים" לבצע את השידור ע"י מפיק המופע. במקרים אלו אין הרשות או גל"צ מוכנים לשלם ישירות לנגנים, בטענה שהם לא "הזמינו" נגנים, אלא יש להם הסכם עם מפיק המופע. 

4.

המפיק הפרטי של המופע,לא מעוניין מצידו לשלם לנגנים כל תוספת למחיר המופע כשהוא משודר, הוא לא מגלה לנגנים שהמופע עומד להיות משודר/מוקלט והתוצאה הסופית במקרים רבים היא, שהנגנים מופיעים ולא מקבלים כלום עבור השידור. אנו מתארים בפניכם מצב זה, בכדי לומר לכם בפה מלא: אל אל תסכימו לעלות ולנגן כשעל הבמה מיקרופונים של רשות השידור או גל"צ ולא קיבלתם התחייבות מפורשת ובכתב או מהמפיק או מהמשדר, לתשלום מלא בגין השידור, בנפרד ממחיר ההופעה.

אנו מייעצים לכל מוסיקאי שלא לחתום על  כתבי "ויתור" "הסכמה" וכיו"ב בטרם מסר את המסמך לבדיקה משפטית ( בחינם) של המחלקה המשפטית של האיגוד !