«
עיריית תל אביב מעוניינת לאתר מוסיקאים החיים בעיר!

בניסיון להכיר את האמנים החיים בעיר ולחשוב על צרכיהם, קשייהם והפוטנציאל שלהם לשיתופי פעולה עירוניים החליט אגף התרבות בעיריית תל אביב יפו לנסות לדעת יותר על האמנים שחיים בעיר. את הפרויקט מובילה מתמחה, הילה לויט, אשר תבקש לגבש מיפוי ראשוני של האמנים החיים בשכונת שפירא ובאיזור המרכז (בין הרחובות נורדאו לפרישמן). נשמח לדעת על יוצרים החיים באזורים אלו ומוכנים לקחת חלק בפרויקט (כלומר לשתף את פרטיהם וכתובת המגורים).

חשוב להדגיש כי לא יעשה כל שימוש חיצוני בפרטים אלו, והוא ישמש לשם עריכת מיפוי ראשוני של השכונות הללו.

אנא פנו דקותיים וענו על השאלון הקצר המצ"ב:

 https://goo.gl/forms/ZJ4VyOmPbkJ7Jknc2