« »
הודעה חשובה למקבלי תמלוגים בעילם. חובה לקרוא!!!

אוקטובר , 2018

הודעה דחופה למקבלי תמלוגים בעילם

חלוקת תמלוגי שנת 2017 תתחיל בנובמבר 2018, אנו פונים אליכם על מנת להזכיר למי שטרם עשה כן, למלא באיזור הפרטי שלכם באתר עילם, טופסי השתתפות בתקליטורים והשתתפות בתוכניות טלוויזיה. את הטפסים תמצאו באתר עצמו.

הנכם מתבקשים למלא בהם את כל הפרטים הנדרשים לגבי תוכניות טלוויזיה ששודרו במהלך שנת 2017 בלבד. בהם השתתפתם, וכן מידע על תקליטורים חדשים, רק אלו שעליהם טרם דיווחתם בעבר. כאשר מדובר בפרטים הנוגעים לתכניות מוזמנות ( מוסיקה לסדרות טלוויזיה, סרטים וכיו"ב), אזי במידה והשתתפו בביצוע עוד נגנים מלבדכם, חובה לציין בטופס את שמותיהם! דעו כי התמלוג עבור השתתפות בביצוע מוסיקה בתכניות מוזמנות –הוא סכום קבוע ויחיד עבור ביצוע היצירה או היצירות המוזמנות ולכן, אם בביצוע השתתפו מספר נגנים –הסכום הקבוע יחולק ביניהם!!!

לידיעתכם ותשומת לבכם: רק ההצהרה בטופס, היא הקובעת את זכאותכם וללא הצהרה, לא יירשם אצלנו הקרדיט המזכה אתכם בתמלוגים. דעו כי להצהרותיכם  יש תוקף משפטי, והמוסר הצהרה שאינה אמת, מסתכן בעונשים הקבועים בחוק.

כמו כן , אנו מזכירים שיש לעדכן אותנו בכתובת email עדכנית ובפרטי חשבון הבנק שלכם, שאליו יועברו תמלוגיכם.

המועד האחרון בהחלט לרישום הטפסים הוא ה- 30 לאוקטובר 2018!!!!

נבקש לציין, כי בעקבות ההוראות החד-משמעיות של שלטונות מס ההכנסה,עלינו לחלק את כל כספי התמלוגים עד תאריך 31.12.2016, ומי שלא ימציא פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ינוכה מתמלוגיו שיעור המס המרבי (48%), לפי הוראות החוק.
במהלך חודש ספטמבר ישלח אליכם חוזר נוסף, ובו פירוט מלא של התמלוגים שיחולקו השנה לפי מקורות השידור וההשמעה השונים.

בברכה,

דן גוטפריד, מנכ"ל יוסי מנחם, סמנכ"ל