« »
הודעה חשובה למקבלי תמלוגים בעילם. חובה לקרוא!!!

מאי , 2016

חוזר למקבלי תמלוגים בעילם

לקראת חלוקת תמלוגי שנת 2015 שתתחיל בין אוקטובר – לנובמבר 2016, אנו פונים אליכם על מנת להזכירכם למלא טפסי השתתפות בתקליטורים והשתתפות בתוכניות טלוויזיה. את הטפסים ניתן להוריד מאתר www.musiciansunion.org.il ואפשר גם לקבלם פיזית במשרדי עילם.

הנכם מתבקשים למלא בהם את כל הפרטים הנדרשים לגבי תוכניות הטלוויזיה ששודרו במשך שנת 2015 בלבד. בהם השתתפתם, וכן תקליטורים חדשים, רק אלו שעליהם טרם דיווחתם בעבר. על ההצהרות – חובה לחתום. כאשר מדובר בפרטים הנוגעים לתכניות מוזמנות ( מוסיקה לסדרות טלוויזיה, סרטים וכיו"ב), אזי במידה והשתתפו בביצוע עוד נגנים מלבדכם, חובה לציין בטופס את שמותיהם! דעו כי התמלוג עבור השתתפות בביצוע מוסיקה בתכניות מוזמנות –הוא סכום קבוע ויחיד עבור ביצוע היצירה או היצירות המוזמנות ולכן, אם בביצוע השתתפו מספר נגנים –הסכום הקבוע יחולק ביניהם!!!

לידיעתכם ותשומת לבכם: רק ההצהרה בטופס, היא הקובעת את זכאותכם וללא הצהרה, לא יירשם אצלנו הקרדיט המזכה אתכם בתמלוגים. דעו כי להצהרותיכם החתומות יש תוקף משפטי, והמוסר הצהרה שאינה אמת, מסתכן בעונשים הקבועים בחוק.

כמו כן , אנו מזכירים שיש לעדכן אותנו בכתובת email עדכנית!!!

את הטפסים יש להחזיר למשרדנו בדואר, בפקס: 6963528(03) או בדוא"ל meital@eilam.org.il לא יאוחר מיום 17.8.2016. ככל שתקדימו במשלוח ההצהרות, תסייעו לנו בהקדמת מועד התשלום!

נבקש לציין, כי בעקבות ההוראות החד-משמעיות של שלטונות מס ההכנסה,עלינו לחלק את כל כספי התמלוגים עד תאריך 31.12.2016, ומי שלא ימציא פטור מניכוי מס הכנסה במקור, ינוכה מתמלוגיו שיעור המס המרבי (48%), לפי הוראות החוק.
במהלך חודש ספטמבר ישלח אליכם חוזר נוסף, ובו פירוט מלא של התמלוגים שיחולקו השנה לפי מקורות השידור וההשמעה השונים.

אנא הקפידו לשלוח את הטפסים ואת טופס הפטור ממס הכנסה עד ה- 17.08.16

בברכה,

דן גוטפריד, מנכ"ל יוסי מנחם, סמנכ"ל